Bańdo, A. (2019) „Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 417–423. doi: 10.24917/20811861.17.31.