Langer, B. (2019) „Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 424–428. doi: 10.24917/20811861.17.32.