Zinkow, L. (2019) „Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 429–433. doi: 10.24917/20811861.17.33.