Koredczuk, B. (2019) „Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa «Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze». Poznań, 13–15 listopada 2019 roku”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, s. 434–439. doi: 10.24917/20811861.17.34.