Król, M. B. (2020) „Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, s. 352–369. doi: 10.24917/20811861.18.23.