Borkowski, I. (2021) „Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków dziennikarskich w systemie medialnym Republiki Czeskiej”, AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, s. 448–462. doi: 10.24917/20811861.19.28.