[1]
G. Wrona, „Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik”, AUPC SBSP, t. 20, s. 5–10, mar. 2023.