[1]
S. Kwiecień i B. Langer, „Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020”, AUPC SBSP, t. 20, s. 11–24, mar. 2023.