[1]
K. Seroka, „O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek”, AUPC SBSP, t. 20, s. 51–75, mar. 2023.