[1]
K. Makles, „Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie”, AUPC SBSP, t. 20, s. 122–140, mar. 2023.