[1]
R. Frączek i J. Gwioździk, „Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, AUPC SBSP, t. 20, s. 141–165, mar. 2023.