[1]
Z. Frączek, „Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych”, AUPC SBSP, t. 20, s. 182–201, mar. 2023.