[1]
N. Czesak i H. Mazur, „Archiwa polskie w Wikipedii – analiza zawartości haseł”, AUPC SBSP, t. 20, s. 577–595, mar. 2023.