[1]
J. Adamus-Kowalska, „Zastosowanie technologii archiwizacji Internetu w identyfikacji i ratowaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy”, AUPC SBSP, t. 20, s. 596–611, kwi. 2023.