[1]
M. Bereźnicka, „Media - szanse, wyzwania i zagrożenia a potrzeba edukacji medialnej”, AUPC SBSP, t. 20, s. 641–660, mar. 2023.