[1]
W. Babik, „Architektura informacji a ekologia informacji”, AUPC SBSP, t. 20, s. 683–690, mar. 2023.