[1]
A. Szalach, V. Osińska, i A. Jankowska, „Wykorzystanie eye trackingu do analizy wizualnych informacji statystycznych”, AUPC SBSP, t. 20, s. 772–786, mar. 2023.