[1]
P. Borek, „O nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła i komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9)”, AUPC SBSP, t. 20, s. 786–789, mar. 2023.