[1]
L. Ippoldt, „Biblioteka pedagogiczna w środowisku lokalnym. Komunikat”, AUPC SBSP, t. 20, s. 810–816, mar. 2023.