[1]
A. Bangrowska, „Ochrona dziedzictwa narodowego przed szkodliwym działaniem mikrobiologicznym. Warunki i środki zapobiegawcze”, AUPC SBSP, t. 20, s. 309–319, mar. 2023.