[1]
ks. P. Jaworski i P. Juśko, „Wychowanie obywatelsko-patriotyczne na łamach czasopisma «Dziś i Jutro» w okresie międzywojennym”, AUPC SBSP, t. 20, s. 488–516, mar. 2023.