[1]
G. Gmiterek, A. Jawor, U. Markowska-Manista, i J. Woźniak-Kasperek, „Polskie biblioteki publiczne w obliczu wyzwań dotyczących migracji z Ukrainy. Propozycja metodologii badań”, AUPC SBSP, t. 20, s. 320–333, mar. 2023.