[1]
G. Gzella, „Dionizy Królikowski (1862-1836) - wielkopolski dziennikarz, literat i tłumacz”, AUPC SBSP, t. 20, s. 447–455, mar. 2023.