[1]
M. Antczak, „Nowe role dziennikarzy na przykładzie kanałów «commentary» w Polsce”, AUPC SBSP, t. 21, s. 488–512, mar. 2024.