[1]
M. Konopka, „Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda””, AUPC SBSP, t. 1, s. 61–68, kwi. 2001.