[1]
M. Rogoż, „Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie w latach 1996/97–1997/98”, AUPC SBSP, t. 1, s. 177–188, kwi. 2001.