[1]
L. Zinkow, „Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w prasie polskiej XIX wieku – tygodnik «Kłosy»”, AUPC SBSP, t. 21, s. 147–160, mar. 2024.