[1]
A. Gruca, „Działalność ks. Mariana Leona Fulmana na rzecz bibliotek parafialnych w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, AUPC SBSP, t. 21, s. 175–187, mar. 2024.