[1]
J. Gwioździk, „Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego wobec międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów”, AUPC SBSP, t. 21, s. 220–235, mar. 2024.