[1]
R. Frączek, „Biblioteki polskich uczelni technicznych powstałych w 1945 roku. Zarys kształtowania się księgozbiorów”, AUPC SBSP, t. 21, s. 236–247, mar. 2024.