[1]
L. Zinkow, „Wielokulturowość i Studia kulturowe – nowe tomy w serii Słowniki społeczne”, AUPC SBSP, t. 21, s. 589–592, mar. 2024.