[1]
P. Andrusiewicz, „Ewolucja portali horyzontalnych w XXI wieku na przykładzie strony głównej Onetu”, AUPC SBSP, t. 15, s. 392–401, mar. 2018.