[1]
B. Langer, „Demonologia w kopalni kreowanej przez Gustawa Morcinka”, AUPC SBSP, t. 9, s. 107–119, grudz. 2011.