[1]
A. Toczek, „Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii”, AUPC SBSP, t. 9, s. 142–156, grudz. 2011.