[1]
A. Toczek, „Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918)”, AUPC SBSP, t. 8, s. 15–28, grudz. 2010.