[1]
I. Pietrzkiewicz, „Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań”, AUPC SBSP, t. 19, s. 35–46, grudz. 2021.