[1]
S. Kwiecień i B. Langer, „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tożsamość – Niepodległość – Media» – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku)”, AUPC SBSP, t. 16, s. 364–367, cze. 2018.