[1]
I. Pietrzkiewicz, „Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym”, AUPC SBSP, t. 17, s. 3–21, cze. 2019.