[1]
K. Makles, „By chronić to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony księgozbioru Baworovianum – tropy z «Księgi kasowej»”, AUPC SBSP, t. 17, s. 40–56, cze. 2019.