[1]
I. Węgrzyn, „Charon. Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci”, AUPC SBSP, t. 17, s. 86–109, cze. 2019.