[1]
K. Koehler, „Stanisław Tarnowski jako badacz dziejów myśli politycznej”, AUPC SBSP, t. 17, s. 110–116, cze. 2019.