[1]
M. Gajak-Toczek, „Perspektywa aksjologiczna w Wypisach polskich Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego”, AUPC SBSP, t. 17, s. 142–162, cze. 2019.