[1]
J. A. Żurawski, „Obraz życia codziennego Wilna w prasie konspiracyjnej”, AUPC SBSP, t. 17, s. 192–211, cze. 2019.