[1]
M. Kowalska-Chrzanowska i T. Książek, „Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, AUPC SBSP, t. 17, s. 269–288, cze. 2019.