[1]
D. Kościewicz, „W kierunku Biblioteki 2028 – zmiany w strukturze oraz zadaniach bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, AUPC SBSP, t. 17, s. 372–383, cze. 2019.