[1]
B. Kamińska-Czubała i B. Langer, „Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych”, AUPC SBSP, t. 17, s. 403–416, cze. 2019.