[1]
A. Bańdo, „Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań”, AUPC SBSP, t. 17, s. 417–423, cze. 2019.