[1]
B. Langer, „Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu”, AUPC SBSP, t. 17, s. 424–428, cze. 2019.