[1]
B. Koredczuk, „Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa «Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze». Poznań, 13–15 listopada 2019 roku”, AUPC SBSP, t. 17, s. 434–439, cze. 2019.