[1]
M. B. Król, „Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, AUPC SBSP, t. 18, s. 352–369, lip. 2020.